Gamla Blötbergsbilder Vulcanusgruvan
© Blötbergets Kulturförening 2011
Klicka på en bild för att förstora bilden
Galleri
Gruvarbetare före 1900 Arbetare vid Vulcanusgruvan 1905 Eldriven grävskopa Tappning ur magasin 1915 Tappning i tunna 1915 Interiör från anrikningsverket Pump i Kalfgruvan på 140 m nivån Interiör från reparationsverkstaden Handskrädning av blodstensmalm vid Fraenkels schakt i början av 1900-talet Interiör från mekaniska verkstaden Interiör från smedjan Handutfrakt 1915 Fraenckels schakt Vulcanus schakt med bergsskip och personhiss Första anrikningsverket byggt 1902 Gruvområdet före 1900 Fraenckels schakt med bergsskip Arvid Jansson på väg ned i Vulcanus schakt Vulcanus lave sedd från järnvägen (cykelbanan) Anrikningsverket i förstoring Anrikningsverket Anrikningsverket, förstoring I hissen på väg ned i Vulcanus schakt. Stående fr.v. Axel Jansson, Alfred Jansson. Sittande fr.v. Anders Karlsson, Daniel Persson. Vulcanus lave med borrsmedjan i förgrunden, gruvstugan till höger och Bergslagslaven i bekgrunden. Arvid Ek vid lastmaskinen Ortdrivare Alfred Jansson Malmfrakt med ånglok från Fredmundbergsfältet till Blötberget. Arbetare i smedjan vid Bergverksaktiebolaget Vulcanus 1905. Fr.v. "Kattbäck"-David, Adolf Jansson Väsmansbacken, Erik Pettersson Gonäs, Konrad Johansson Halvars, Fritz Johansson Blötberget, Johan Jansson Gonäsheden, Gustav Andersson "Masen" Gonäs, smeden Gråbergsfrakt med luftlok. Förare Georg Söderholm. Arbetare i smedjan vid Bergverksaktiebolaget Vulcanus 1905. Fr.v. "Kattbäck"-David, Adolf Jansson, Erik Pettersson, Konrad Johansson, Fritz Johansson, Johan Jansson, Gustav Andersson "Masen", smeden Per Gustav, smeden Tunberg och Albert Danielsson