Gruvfält
© Blötbergets Kulturförening 2011
Klicka på bilden för att se en större bild.
Blötbergsfältet, som utgör en direkt fortsättning av Grängesbergsfältets fosforrika järnmalmsstråk, är beläget i Ludvika kommun ungefär mitt emellan Ludvika och Grängesberg. Fältet, som är beläget på ca. 187 meters höjd över havet, sträcker sig i öst-västlig riktning från sjön Glaningen i väster till Gonäsån i öster. Längre åt öster vidtar Fredmundbergs- och Finnäsfälten. Dessa tre fält bildar ett sammanhängande malmstråk fram mot sjön Väsman med en direkt fortsättning på andra sidan sjön i Iviks- och Håksbergsfälten. Någon bestämd tidpunkt för Blötbergsfältets upptäckande kan inte anges, men troligen sammanfaller den med tidpunkten för upptäckandet av Fredmundbergsfältet, vilket skedde år 1640, enligt en bergmästarrelation av år 1644.
Fredmundbergets gruvfält Fredmundbergets gruvfält Blötbergets gruvfält Blötbergets gruvfält