Gamla Blötbergsbilder, Byggnader
© Blötbergets Kulturförening 2011
1949 invigdes det första pensionärshemmet och fem år senare stod ytterligare ett pensionärshem klart. Båda husen har omvandlats till hyreslägenheter i privat regi. Banvaktarstugan anses vara Blötbergets äldsta byggnad, den byggdes omkring 1874 när järnvägen var färdigbyggd på hela sträckan Frövi - Ludvika. På bilden ser vi banvaktaren Jan Andersson med familj. Björnhyttan station. Först bemannad station som sedan blev nedklassad till hållplats. Under hela tiden banan var i drift utlastades här all malmslig från Saxbergets gruvor (bly, zink och koppar). Stationen revs på 60-talet. Malmutlastningen upphörde 1985. Direktörsbostaden "Blötbergsgården" stod färdig i Juli 1901. Ingenjörsbostad för ingenjör Brandberg. Senare disponentbostad under disponent Hedlunds tid. Huset är numera i privat ägo. Kamrersbostad byggd 1912. Här bodde Örtholm fram till 1917 då kamrer Erik Håkansson flyttade in och bodde där till 1953. Huset är nu rivet. Tallbo byggt 1908. Från början tjänstemannamäss. Biljardrum rakt fram, kök till höger och två gästrum till vänster. senare bodde ingenjör Larsson och hans systrar här. Huset är numera ombyggt till lägenheter. Blötbergets handel startades i början av 1900-talet av handlaren G. Ekdahl. Folkets Hus Slogåsen. Trots stort motstånd från gruvbolaget lyckades Byggnadsföreningen, via en bulvan, få köpa en bit mark och bygga ett Folkets Hus som stod klart 1905. Här inrymdes en lokal för möten, danser, fester och biograf. Bygget av arbetarbostäderna "Nya kasernerna" 1913. I bakgrunden syns två ungkarlshotell. Nya kasernerna på 50-talet Posthuset uppfördes 1921 som en marketenteribyggnad. I husets bottenplan fanns matsalen med tillhörande ekonomiutrymmen och i källarplanet inrymdes samhällets poststation. Det var en handelsman i Gonäs, (Simmel- Daniel) som i början av 1900-talet med timmer från en nedtagen lada i Halvars byggde en diverseaffär efter nuvarande Saxdalsvägen där han öppnade en filial. Den förste föreståndaren var E. G. Johansson. Folkets hus byggdes 1943 då verksamheten flyttades från Folkets hus i Slogåsen. Här inrymdes biograf, kafe', danslokal och bibliotek. Bostadsområdet Konstdammen på 50-talet. I början av 1900-talet uppfördes en järnvägsstation med gods- och expeditionslokaler samt bostad för stationsföreståndaren, som även erhöll uppdraget att sköta den av postverket öppnade poststationen. En barack för 24 man byggd 1900. Fyra arbetarbostäder med Fyra lägenheter om ett rum och kök i vardera byggnad, uppfördes under 1901-02. När området "Nya kasernerna" byggdes 1913 döptes dessa hus till  "Gamla kasernerna". Gruvfogdebostaden stod färdig 1 Oktober 1900 som bostad för gruvfogden August Johansson.  Gruvkontoret stod färdigt i Februari 1901. Där inrymdes förutom kontor ett kemiskt laboratorium och två sovrum för kemisten och gruvförvaltaren. År 1902 hade gruvledningen anhållit om en särskild skola för ett 30-tal barn för vilka skolvägen till Gonäs var alltför lång. 1903 uppfördes en småskola och 1907 beslutade man att inrätta en folkskola i Blötberget. Petrus Bäcks hus. Ett av de första egnahem som byggdes omkring 1910. I bakgrunden syns nya kasernerna. 1913 byggdes två ungkarlshotell strax väster om nya kasernerna. Husen byggdes i två våningar i trä och hade vardera plats för 24 man, två man per rum. Kiosk och busstation på 50-talet. Blötbergets skola som den såg ut fram till 1962 då den revs för att lämna plats för den nya skolan. I den högra byggnaden fanns skolkök, syslöjd, gymnastiksal och klassrum. I den mittre fanns slöjdsalen för träslöjd och i den vänstra ytterligare klassrum.
Galleri
Klicka på en bild för att förstora bilden
Blötbergsgården på 1940-talet Blötbergsgården byggdes 1901 som bostad för disponenten vid Blötbergsgruvorna. Från 1937 fungerade den som pensionat och tjänstemannamäss. Efter en brand 1946 fick den sitt nuvarande utseende.