Om oss
© Blötbergets Kulturförening 2011
Blötbergets kulturförening bildades 16 februari 2011 och har sitt ursprung i Blötbergets hembygdscirkel som under många år forskat i Blötbergets historia. Kulturföreningens målsättning är att fortsätta att dokumentera Blötbergets historia för kommande generationer. “Dagens situation är historia imorgon.” Vi ska också förvalta fotoarkivet med foton från gruvdrift och samhälle samt den dokumentation som framtagits genom besök i olika arkiv och nedteckning av egna minnen eller genom hörsägen. Planerade aktiviteter: Arrangera den årliga hemvändardagen. Guidade vandringar. Skyltning efter cykelbanan.
Bli medlem! Om du vill bli medlem och aktivt eller ideellt stödja föreningen och dess verksamhet kan du betala medlemsavgiften 150 kr eller 200 kr för familj till: Plusgiro: 58 99 29-9 Bankgiro: 730-8950 Betalningsmottagare: Blötbergets kulturförening I medlemsavgiften ingår ett exemplar av skriften Gränge som ges ut av Samarbetskommitte’n för Hembygdsföreningar inom Ludvika kommun. OBS! Glöm inte att ange namn, adress och ev. e-post! Vid frågor kan du kontakta: Elov Danielsson, ordf. 070-5782240