Blötbergsgården
© Blötbergets Kulturförening 2011
Blötbergsgården byggdes 1901 som bostad för Gruvförvaltaren Erik Falk när Bergverksaktiebolaget Vulcanus startat sin verksamhet. Falk verkade sedan som Direktör 1902-1910. Falk efterträddes 1910 av Herman Sundholm som verkade som Disponent till 1926. Sundholm byggde till ett annex för sitt bibliotek. Blötbergsgården upphörde som chefsbostad 1930 genom ett förändrat ägarförhållande när tyska stålverk övertog en del av ägandet av Bergverksaktiebolaget Vulcanus. Chefskapet samordnades nu med övriga tyskägda gruvor i den s.k. Lekombergsgruppen. Blötbergsgården drevs nu som pensionat fram till 1941. Efter en brand 1945 med efterföljande reparation fick den sitt nuvarande utseende. När Stora Kopparberg 1949 övertog Bergverksaktiebolaget Vulcanus flyttades gruvkontoret till Blötbergsgården. Vid gruvnedläggningen 1979 tog Ludvika Kommun över och bedrev skola och barnstuga tills nya lokaler byggts och Blötbergsgården övergick i privat ägo. Vill du veta mera kan du läsa Ebba Kippel-Sundholms berättelse från 1926 om sitt hem i Blötbergsgården som dotter till Disponent Sundholm. Klicka här.
Blötbergsgården 1901
Blötbergsgården 1913