Välkommen Till Blötbergets kulturförening !
© Blötbergets Kulturförening 2011
Aktuellt Pågående aktiviteter
Vår ambition är att sätta upp informationsskyltar med bild och text vid kulturhistoriskt viktiga platser utefter cykelbanan som passerar genom det gamla gruvområdet. Tanken är också att skapa en vandringsled “Gruvslingan” där vi med hjälp av informationsskyltarna berättar om den gruvnäring som var grunden till samhället Blötberget. Vi hoppas att detta ska vara till gagn för både Blötbergsbor och andra som utnyttjar cykelbanan som ju är en del av leden “Väsman runt”
Lyssna på / läs om kända Blötbergare Hans Granqvist Sveriges radios korrespondent i Hongkong Theofil Engström Evangelist, textförfattare, kompositör. Gottmar Trogen Spelman och trubadur. Kejsar Calle Sunesson Visångare, textförfattare, kompositör, konstnär.